Skal privatskoler få tjene penger?

Av barn og fulle folk får man høre sannheten, heter det. Og når man leser spalten ”Si ;D” i Aftenposten, skrevet av barn mellom 13 og 18, trer en sannhet om våre offentlige skoler tydelig fram: Holdningene de utstyrer nasjonens unge med, er de politisk korrekte. Denne tendensen til ensretting er alene et tilstrekkelig argument for at også privatskoler bør få gode kår i Norge.


SV vil fjerne støtten til privatskolene, og slik tvinge dem til å legge ned. I stedet burde de nøye seg med å heve standarden på det offentlige alternativet. Som deres åndelige far, Lenin, svarte da han ble spurt om han aktet å fjerne første klasse på togene: ”Slett ikke. Det er tredje klasse jeg vil fjerne”.


Men hva så med privatskoler som har som uttalt mål å tjene penger på sin virksomhet? Det er ikke noe prinsipielt galt i å tjene penger, så de som vil forby profittdrevne skoler bør ha bevisbyrden på sin side. La oss vurdere om argumentene holder mål:


1) Slike skoler vil tilby undervisning av dårlig kvalitet. Vel, i så fall står foreldre og elever fritt til å velge en bedre skole. Dette argumentet er altså lett å gjendrive.


2) Men elever og foreldre er ikke i stand til å vurdere kvaliteten på en skole. Kvaliteten på en skole og undervisningen den tilbyr, er en svært kompleks og sammensatt størrelse, som ganske riktig vil være vanskelig å vurdere. Men er virkelig politikerne og embetsverket bedre skikket til å vurdere enn foreldrene?


3) Profittdrevne skoler kan drive eksamensrettet undervisning i ekstrem grad. La oss ta for oss videregående skole som eksempel. Her er karakterene viktige, og skolen har mulighet til å rette undervisningen spesifikt inn mot de læringsmålene man vet blir testet under eksamen. Det ligger i fagenes og eksamens natur at mye viktig læring ikke vil bli evaluert og slik ikke inngå i grunnlaget for karakteren. Slike kunnskaper kan være tenkemåter, holdninger, tverrfaglig innsikt, faktakunnskap som går utover pensum, og annet som ikke egner seg for testing i eksamenssituasjoner. Bjørknes privatskole er et eksempel på en eksamensfabrikk som produserer 6’ere på løpende bånd. Ingen skal få meg til å tro at årsaken er spesielt god undervisning – den er heller spesielt eksamensrettet.


Når privatskolen har rett til å sette standpunktkarakterer, får vi virkelig en ”bukken og havresekken”-situasjon: Det blir vanskelig for skolen å motstå fristelsen til å gi gode karakterer, noe som vil bringe skolen inn i en god sirkel der den får godt rykte, flere elever og dermed høyere inntekter.


I dagens system er karakterene avgjørende i kappløpet om høyere utdannelse (og, i noen sektorer, attraktive jobber). Derfor vil det være en stor fristelse for foreldre og elever å skulle velge en skole som er slepphendte med gode karakterer, eller som har et snevert eksamensfokus. Elevene får da en unfair fordel videre i livet, men kanskje bare en middelmådig utdannelse. Av denne grunnen er det riktigst – etter min mening – å ikke tillate privatskoler som har som uttalt mål å tjene penger.Av Morten Magelssen, som til vanlig blogger på Morbus Norvegicus


Kommentarer:
Postet av: Leif Auke

Mener det det er grunn til å tak i din argumentasjon, spesielt på det tredje punktet, hvor du anfører en ren markedsmekanisk tankegang ved å vurdere nytten for privatiserte skoler, eller mer presist, profittdrevende skoler.Det er et meget godt poeng det du legger til grunn ved å påpeke at forholdet mellom tilbyder og konsument i dette tilfelle eksisterer i gjensidig nytte på levering av score og ikke faktisk kvalitet. Dette er i motsats til det forhold man forventer å finne i et normalt tilbyder og konsulent forhold, hvor partene optimaliserer nytten på hverandres bekostning. Tilbyder på lavest mulig innsats og kjøper på lavest mulig pris.Det er opplagt i denne handelen at både kjøper og selger nytte av en høy score, eller høy pris og lavest mulig innsats. Tilbyderen for å tiltrekke seg nye kjøpere og kjøperen for å dokumentere sin verdi. Dermed vil det oppstå en uungåerelig kvalitetsforringelse i forhold til prisen (scoren).Det er nettopp i dette forholdet resonmentet sprekker, fordi det eksisterer en tredje kjøper i bildet, nemlig den som skal kjøpe resultat av kjøperen i neste instans. dvs et nytt lærested eller en eventuell virksomhet.Denne kjøperen vil ha som nytte et resultat som er i opposisjon til skolen og skolens kunde, ved at denne ønsker en høy kvalitet til lav pris. Dvs høy faktisk kvalitet på de score som tilbys.Så kan man resonnere på resultatet av kvalitetsforingelsen. Det vil være rimelig å anta at en kvalitetsforringelse vil medføre inflasjon i prisen, dvs scoren (karakterer ) blir gradvis mindre verd.Her ligger det en betenkning som gjør at jeg kan være delvis enig med deg. Ser vi på begrepet kvalitet, er dette ofte ikke en lineær størrelse, med eksisterer innenfor visse toleransegrenser. Dvs, en produksjon eller et marked vil tendere til å akseptere en viss feilmargin i et gitt kvalitetsbegrep, og å godta denne uten at kvaliteten i sin allminnelighet regnes for svekket.Det betyr at om noen tilbyr en pris som ikke

15.06.2005 @ 06:44
URL: http://skoleblogg.no
Postet av: Leif

står i stil med det generelle kvalitetsbegrepet vil dette kunne aksepteres da markedet vil la seg lure av toleransegrensene.Dette kan lede til til følgende resonement.Litt profitt (få skoler), er dårligere en mye profitt (mange skoler) og det er et politisk spørsmål om mye profitt er bedre eller dårligere en ingen profitt (bare offentelige skoler).Litt profitt er farlig da det kan lede til, som du påpeker, eksamensfabrikker som kan levere dårlig kvalitet til høy pris på grunn av akseptanse grensene i markedet.leif h.

15.06.2005 @ 06:56
URL: http://skolebloggen.no
Postet av: The Goddes above the Gods

Hva med privatskoler som tar skolepenger av den grunn at de skal utrette noe mer enn bare faglig opplæring. Jeg har i tankene Norges Toppidrettsgymnas som tar en skoleavgift og en idrettsavgift. Dette er jo en videregående skole, og svært mange som har gått der, har oppnådd svært gode idrettsmessige resultater. Dette er ikke skoler som går i ekstremt overskudd. Veldig mye av pengene de får inn, går utigjen for å betale trenere, lærere og lignende.

15.06.2005 @ 16:05
URL: http://villmarken.abcblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/104941

hits